POLYXENI TSOVILI

ZMR2019 - TeRA 80km

BIB: 287

ΟΜΑΔΑ / TEAM:

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W18-49

CHECKPOINTS

START 0:00:10
MONI STOMIOU 4:44:21
ASTRAKA -
PAPIGGO -
MONODENDRI -
KIPOI -
FINISH -