CHRISTOS TSIOURANTANIS

ZMR2019 - TeRA 80km

BIB: 70

ΟΜΑΔΑ / TEAM: MYATHLETE - CHOZEN

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: M18-49

CHECKPOINTS

START 0:00:17
MONI STOMIOU 4:34:31
ASTRAKA 8:35:05
PAPIGGO -
MONODENDRI -
KIPOI -
FINISH -