RIKKE MOLTKE

ZMR2019 - Marathon+ 44km

BIB: 1368

ΟΜΑΔΑ / TEAM: Skanderborg lobeklub

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Danish

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W50-59

CHECKPOINTS

START 0:00:52
PAPIGGO -
ASTRAKA -
FINISH -