GIOTA PIPINI

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2064

ΟΜΑΔΑ / TEAM: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: -

CHECKPOINTS

START -
17.5KM SKALA KOUKOULI -
FINISH -