MARINA CHRYSANTHI

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2119

ΟΜΑΔΑ / TEAM:

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:13
17.5KM SKALA KOUKOULI 3:11:55
FINISH 3:47:38

ATHLETE CERTIFICATE