OLGA KOUSI

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2150

ΟΜΑΔΑ / TEAM:

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:58
17.5KM SKALA KOUKOULI 4:14:50
FINISH 5:06:14

ATHLETE CERTIFICATE