SPYROS KATSAVOS

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2227

ΟΜΑΔΑ / TEAM:

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: M22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:41
17.5KM SKALA KOUKOULI 2:22:58
FINISH 2:51:20

ATHLETE CERTIFICATE