PAVLOS VLACHOS

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2252

ΟΜΑΔΑ / TEAM:

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: M22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:10
17.5KM SKALA KOUKOULI 1:57:54
FINISH 2:24:00

ATHLETE CERTIFICATE