CHRYSAVGI SAKKA

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2266

ΟΜΑΔΑ / TEAM: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W40-49

CHECKPOINTS

START 0:00:20
17.5KM SKALA KOUKOULI 3:00:48
FINISH 3:42:15

ATHLETE CERTIFICATE