NEKTARIOS TSOROMOKOS

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2284

ΟΜΑΔΑ / TEAM:

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: M22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:21
17.5KM SKALA KOUKOULI 2:18:13
FINISH 2:45:19

ATHLETE CERTIFICATE