ELENI KONIARAKI

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2354

ΟΜΑΔΑ / TEAM: Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:06
17.5KM SKALA KOUKOULI 2:24:58
FINISH 2:53:29

ATHLETE CERTIFICATE