NIKOLETA CHITA

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2366

ΟΜΑΔΑ / TEAM: ΣΔΙ

ΦΥΛΟ / GENDER: Female

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: W50-59

CHECKPOINTS

START 0:00:09
17.5KM SKALA KOUKOULI 2:40:42
FINISH 3:12:25

ATHLETE CERTIFICATE