APOSTOLOS ZARNAKOUPIS

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2486

ΟΜΑΔΑ / TEAM: KARAISKAKIS MAYROMMATIOY

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: M22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:11
17.5KM SKALA KOUKOULI 1:59:50
FINISH 2:24:16

ATHLETE CERTIFICATE