NIKOLAOS KATSENOS

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2536

ΟΜΑΔΑ / TEAM: Raven Sports Club

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: M40-49

CHECKPOINTS

START 0:00:29
17.5KM SKALA KOUKOULI 2:39:52
FINISH -