NIKOS ZAGORAS

ZMR2019 - Half Marathon 21km

BIB: 2569

ΟΜΑΔΑ / TEAM: TFL Serres

ΦΥΛΟ / GENDER: Male

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ / NATIONALITY: Greek

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY: M22-39

CHECKPOINTS

START 0:00:03
17.5KM SKALA KOUKOULI 2:26:08
FINISH 2:55:24

ATHLETE CERTIFICATE